Small Airway

Contact Us

You are welcome to contact PExA on many channels, including via our webform below

PExA utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.